Akademicki Związek Sportowy Cieszyn
rozmiar tekstu: A A A
Legitymacje / Członkostwo / Ubezpieczenie
Nowy internetowy system ewidencji członkowskiej AZS - Voyager

Od 1 października 2011 r. ruszył nowy system wyrabiania i przedłużania legitymacji ISIC-AZS i AZS.
Wszystkie osoby chcące wstąpić lub kontynuować swoje członkostwo w AZS będą zobowiązane do podania swoich danych.

Aby złożyć internetowe zamówienie na nową legitymację lub przedłużenie należy:
1. Wejść na stronę i wybrać odpowiedni rodzaj legitymacji (ISIC-AZS lub AZS).
2. Wybrać rodzaj składki członkowskiej (wariant ubezpieczenia) oraz zlecenie na nową legitymację lub przedłużenie (w tym wypadku wpisać numer legitymacji w formacie litera i 12 cyfr bez spacji).
3. Wpisać poprawnie swoje dane, zwracając szczególną uwagę na:
 • uczelnię,
 • klub AZS (jeżeli jest inny niż uczelnia),
 • sekcję (należy wybrać jedną główną),
 • numer telefonu w formacie 9 cyfr bez spacji
 • adres mailowy (zostanie na niego przesłane potwierdzenie).

4. W przypadku nowej legitymacji wydrukować deklarację (zostanie ona również przesłana na maila).
5. Z podpisaną deklaracją i zdjęciem (nowa legitymacja) lub swoją legitymacją (do przedłużenia) oraz składką członkowską udać się do wskazanego przez system punktu lub do swojego klubu AZS.

CZŁONKOSTWO

Legitymacja AZS, to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym.

Legitymacja uprawnia do startu w zawodach organizowanych przez AZS, wliczając w to Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Akademickie Mistrzostwa Śląska.

Legitymacja jest ważna przez cały rok akademicki, w okresie od 1 października do 30 września.
 

 • Każdy student oraz uczeń po ukończeniu 12 roku życia otrzymują legitymację ISIC-AZS, która umożliwia dostęp do kilkudziesięciu zniżek na całym świecie, w tym także w Polsce.


 • Pozostałe osoby, deklarujące chęć przystąpienia do Akademickiego Związku Sportowego, otrzymują legitymacje AZS.Aby przystąpić do AZS oraz wyrobić kartę ISIC-AZS (AZS) należy tylko:
 • zgłosić się do klubu uczelnianego na swojej uczelni lub bezpośrednio do naszego biura,
 • wypełnić deklarację członkowską,
 • wpłacić składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia (niektóre kluby uczelniane pobierają dodatkowo składki własne),
 • przygotować 1 zdjęcie.
Aby przedłużyć ważność legitymacji członkowskiej musisz tylko:
 • zgłosić się do klubu uczelnianego na swojej uczelni lub bezpośrednio do naszego biura,
 • wpłacić składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia (niektóre kluby uczelniane pobierają dodatkowo składki własne).
Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Wychowania Fizycznego zakładają legitymacje ISIC-AZS bezpośrednio w klubach AZS na swoich uczelniach.


UBEZPIECZENIE

Każdy posiadacz kart ISIC-AZS oraz AZS otrzymuje w ich ramach ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w AXA Polska S.A. obowiązujące w okresie ważności karty.

Od 1 października 2012 r. przy opłacaniu składki członkowskiej istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia:

 • Polisa "Standard" - ubezpieczenie NNW na sumę 6.500,00 zł. Składka członkowska w wysokości 40 zł.
 • Polisa "Sport" - ubezpieczenie NNW na sumę 50.000 zł., zawiera m.in. rekompensatę za pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Składka członkowska w wysokości 130 zł.

Więcej o polisach tutaj

Ochrona ubezpieczeniowa w obu wariantach rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu przez uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym członkostwo, a kończy z dniem 30.09.2013 r.

Informację o wybranym wariancie ubezpieczenia należy podać przyjmującemu składkę, gdyż nie będzie możliwości zmiany ubezpieczenia.

Dodatkowy - specjalny pakiet ubezpieczeniowy dla członków AZS gwarantuje Compensa – każdy członek AZS na podstawie ważnej legitymacji ISIC-AZS może go wykupić. Pakiet ten obejmuje:

 • koszty leczenia (60 000 EUR) za granicą (z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (20 000 zł) wyłącznie za granicą,
 • ubezpieczenie na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii,
 • ubezpieczenie podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Wszelkie informacje na temat dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych i możliwości ich wykupienia na: www.isic.pl

ZGŁOSZENIE SZKODY

Jeśli doznałeś nieszczęśliwego wypadku, po zakończeniu leczenia zgłoś się do naszego biura (studenci UŚ Katowice, Pol. Śl. Gliwice, AWF Katowice odpowiednio do swoich KU AZS). Powinieneś posiadać przy sobie:
 • ważną legitymację ISIC-AZS,
 • dowód tożsamości,
 • dokumentację medyczną dotyczącą urazu,
 • formularz zgłoszenia szkody,
 • oświadczenie.

DO POBRANIA

KALENDARZ

PARTNERZY